“Dere”- Plastik 4 kg

“Dere”- Plastik 4 kg

Категория:

Описание

“Dere”- Plastik 4 kg

Içki diwarlary  boýamak üçin niýetlenen degişlilikde hili ýokarlandyrylan suw-dispersiýon boýag.

Gaplanyşy: “Dere-Plastik  sap agramy 20 kg, 7 kg we 4 kg mukdarlarda, plastik  gaplarda hödürlenýär.

Ulanylyş maksady:   Suwag, alçy we beton diwar  üstlere goraýjy we bezeg örtügi hökmünde ulanylýar. “Dere-Plastik” boýagy diňe içerki işlerde ulanmagy maslahat berilýär.

Ulanylyşy:  Çalynjak üstler her dürli hapalardan (tozan,ýag, tegmil we ş.m.) arassalanmaly.Eger ulanyljak üstler beton suwag bolan ýagdaýynda onda ol üstlere “Dere-Gruntlama” önümi 1 gat çalmaly we 12 sagatdan soň “Dere-Plastik” boýagy 1 gat çalmaly. 6 sagatdan soňra bolsa 2-nji gaty çalmak maslahat berilýär. Eger ulanyljak üstler alçy (şpatlýowka) geçilen bolsa , onda “Dere-Gruntlama” ulanmazdan 2 gat “Dere-Plastik” boýagyny ulanyp bolar. Ulanylmazdan öň ulanyljak boýaga 1-nji gat üçin 25-30% arassa suw goşup mazaly alyşýança garmaly. 2-nji gat boýag çalmak üçin “Dere-Plastik” boýagyna 20-25% arassa suw goşmaly. “Dere-Plastik” boýagyny çotga, walik we sepiji abzallaryň kömegi bilen ulanyp bolar.

Sarp edilişi:  1 kg boýag 2 gat çalynan ýagdaýda  3 – 3,5 m2  üstleri örtüp biler.

Gurama wagty: Otag temperaturada 30-45 minut. Doly gatama wagly: 10-12 sagat. Boýag doly gataşýança daşky täsirlerden goramaly.

Saklama şertleri: +5°C den +35°C temperaturada, agzy berk ýapyk ýagdaýda saklamaly. Doňmakdan goramaly. Orgilan gaby açylmadyk we saklama şertleri berjaý edin ýagdaýda öndürilen senesinden başlap 1 ýyla çenli saklap bolar. Gapagy açylan ýagdaýda  haýal etmän ulanmak maslahat berilýar.

● Goşmaça maglumat almak üçin telefonyň, faksyň we elektron poçtaň üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz