“Dere”-Tekstura

“Dere”-Tekstura

Категория: Метка:

Описание

“Dere-Tekstura”

 Gaplanyşy: “Dere-Tekstura” 20 kg–lyk gaba gaplanyp halka hödürlenýär.

Ulanylyş maksady:   Suwag, beton we her dürli görnüşli diwar üstlere goraýjy we bezeg   örtügi hökmünde ulanylýar. “Dere-Tekstura” boýagy daşky  işlerde südürli örtük üçin ulanylyp bilner. Ol hiliniň ýokarlygy bilen size uzak wagtlap hyzmat eder.

Ulanylyşy:  Ulanyljak ýeri her dürli hapalardan (tozan,ýag we ş.m teglilleri) arassalamaly.Eger ulanyljak ýerler beton suwag bolan ýagdaýynda onda ol üstleri “Dere-Gruntlamasy” bilen 1 gat çalmaly we 12 sagatdan soň “Dere-Tekstura” boýagy 1 gat çalmaly. Eger ulanyljak üstler şpatlýowka geçilen bolsa, onda “Dere-Gruntlamasyny” ulanmazdan 1 gat “Dere-Tekstura” boýagyny ulanyp bolar.Ulanylmazdan öň ulanyljak boýaga  10%-30% aralygynda gerek ýagdaýda (suw köp bolsa südürler maýda eger, suw az bolsa südürler iri bolar) arassa suw goşup  mazaly alyşýança garmaly. “Dere-Tekstura” boýagyny ýörite walik  bilen ulanmaly. Ulanylanda elleriňize ellik geýmegi we burunlaryňyza maska dakynmagy maslahat berilýär.

Sarp edilişi:  1 kg boýag 1 gatda 1-1, m/kw  ustleri örtüp biler.

Gurama wagty: Ortaça temperaturada 2-3 sagat, 20-24 sagat goly gataşýar. Boýag doly gataşýança daşky täsirlerden goramaly.

Saklama şertleri: +5⁰C den +35⁰C temperaturada, agzy berk ýapyk ýagdaýda saklamaly. Doňmakdan goramaly. Suw goşulmadyk we oňaýly saklanan ýagdaýda öndürilen senesinden başlap 1 ýyla çenli saklap bolar. Eger suw garylan ýagdaýda  haýal etmän ulanmak maslahat berilýar, (zaýalanmak howpy bolar).

  • “Dere-Tekstura”boýagyny adam organizimi üçin hiç hili zyýanly tasiri ýok.
  • “Dere-Tekstura”boýagyny islendik renkde buýrmal esasynda taýýarladyp bilersiňiz.
  •  Goşmaça maglumatlary we gollanmalary telefon, faks we elektron poçtanyň üsti bilen islendik wagt alyp bilersiňiz.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на ““Dere”-Tekstura”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Возможно Вас также заинтересует…